Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

5903 976d 500
Tags: polska
Reposted bynotperfectgirlplaffiapanpancernyune-raconteusetheworstnightmareRedHeadCathmagolek22pasibrzuchxalrotenbergslovachowmeininzynierrunekSoulPLzupacebulowabudasZoonk11VeryFuckingNiceNaitliszdupidaynot66PjotrekverdantforceOhSnapTehawankaoskikeluSardionregcordjezuirmelintriadwarriorponurykosiarzdziwnerzeczyvolnuttbiauek050996xanthKciukWzupiepotatoloveroZoonk11summerstar
6401 502b 500
4851 656f
brushybrushy
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
8422 b2b4 500
Reposted frombearded bearded viajointskurwysyn jointskurwysyn
  Schnee in der Sahara
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viabadblood badblood
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viabadblood badblood
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaholymoly holymoly
3782 4345 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaholymoly holymoly
5581 d669 500
Reposted fromwinter-mood winter-mood viaholymoly holymoly

January 11 2018

4267 39df 500
Tags: polxkz
Reposted bybanshe banshe
4011 cf91
Tags: polska
Reposted bybanshepltonietakvertheerzupacebulowaOhSnapsucznikradziwilhugostiglitzNaitliszOhSnapZirconthornatzupkazproszkutytekwujcioBatratekslovaslovalefukaatSoulPLargasektfujulannTycjalinemaddszickosoberbudassbguyspulczynskioipojaradead-inside

January 10 2018

3363 a6fe 500
dzień po rekonstrukcji
Tags: polska
Reposted byplzupacebulowaslova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl