Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaholymoly holymoly
0430 cc2b 500

srgtibbs:

Youve angered the great deku tree

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viabanshe banshe
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viabanshe banshe
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viapl pl
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viabanshe banshe
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viabanshe banshe

April 19 2017

3191 6566 500
ząbki

April 18 2017

Tags: polska
Reposted bysmoke11HypothermiaplslovamissmadeleinePecon
0380 2c6a 500
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe
5312 9ad1 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl

April 01 2015

9232 c0d6 500
Tags: xabi
Reposted bygdziebezkapci gdziebezkapci

March 28 2015

February 10 2015

8225 98a6 500
Reposted fromblablubberblubb blablubberblubb viagruetze gruetze

February 05 2015

9288 ba81
Reposted frombwana bwana viaMissTake MissTake

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

February 03 2015

8176 5eaf 500
Tags: me
Reposted byimitacjeherzsaureusdiffusedmindcherrycokeegrzejjossienothingcansaveyounatoryrusalkadmiralfortytwointo-blackjudysza

February 02 2015

2298 7237
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxclovelyx xclovelyx
1577 f553
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaSukkie Sukkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl