Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

4917 371d
Tags: film
4888 d7d4
Tags: film
Reposted bynovocaine novocaine
4887 f7ab 500
Tags: film
4634 8fa9 500
Tags: football
0200 d5d3 500
Tags: politics
Reposted byin-god-we-trustam
0190 6902 500
Tags: polsza
Reposted byganzrockbarbansheplsucznikKik4sOhSnapchowmeinnothingwrongStorvoppersiostraalex0slovasowaarachnephobicfrikadelleblackbagiraTehawankacylonapplepie
0127 d84f 500
Tags: politics
Reposted bydarthsadicalicemeowOhSnapin-god-we-trustnovocainep856orangeugarteckisbackpastamandazzlingMilkyJoestraycatambassadorofdumbZivilKuhstrzepyPhlogiston
0120 1d98 500
Tags: football
0045 8ba6 500
Tags: politics
Reposted byin-god-we-trust in-god-we-trust
9892 c141 500
Tags: football
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
9823 c921 500
Reposted fromlilimor lilimor viabanshe banshe
Reposted fromthetemple thetemple viabanshe banshe
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viabanshe banshe
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viabanshe banshe
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viabanshe banshe
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viabanshe banshe
8589 7abf 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl