Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

6895 f2b9
Tags: me
Reposted byotellancmsp

March 12 2017

2064 4030
Reposted fromtatze tatze viabanshe banshe

March 04 2017

8385 e895
Tags: fashion
Reposted bystraycatsztukamatorkainsanedreamerszyderaememsy
5644 7abd
Tags: football

February 20 2017

9348 0cbf
Tags: fashion
Reposted byoversensitivesgrialux3blackheartgirlmyinstantneed21Luna12zurawianiaczka
9288 2c0e
Tags: chcę
Reposted byWpiwnicyUdziadkaoversensitivehereyesloraememsymollimbansheCajmelGoldenHarechangecolourpamieciodleglegriseldis
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapl pl

July 09 2015

It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci

July 08 2015

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
— Jan Paweł II
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viawhoever whoever

July 06 2015

Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 05 2015

my aesthetic is constantly being sleep deprived and sad about random things in my life        

Tags: me
Reposted bygdziebezkapcisaureus

July 04 2015

i have no issue with atheism as a concept but if you mock people who rely on their god to help them get through hard times, you are trash and you are not nearly as intelligent as you think you are
Tags: me
Reposted bygdziebezkapcisaureus

haemos:

“i do what i want” sounds really rebellious and cool but what i want to do is avoid conflict and stay in my room

July 02 2015

Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaretaliate retaliate

June 29 2015

meepface:

i stress about stress before there’s even stress to stress about

the-psycho-cutie:

i didn’t realize growing up meant dying inside but hey it’s whatever

Reposted fromLorisCross LorisCross viaweightless weightless
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaalamakota alamakota
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viagdziebezkapci gdziebezkapci

June 23 2015

W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaalamakota alamakota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl